Cirkevné slávnosti

Pútnické miesto Marija Bistrica

Pútnické miesto Marija Bistrica

Leto v mieste Marija Bistrica

Miesto: Marija Bistrica   Termín: 07.06. – 03.08.2014

Desaťročia trvajúca tradícia je spätá so sviatkom Matky Božej Bistrickej. Počas neho sa konajú koncerty bistrických kultúrnych a cirkevných spolkov, kolónie drevorezbárov, rôzne scénické nástupy, výstavy, veľtrhy a prezentácie starých obyčajov, zábavné podujatie „Bistrická noc“, športové súťaže a sviečkové procesie.

 

Púť na sviatok Panny Márie zo Zečeva

Miesto: Nin   Termín: 05.08.2014

V roku 1516 sa Blahoslavená Panna Mária zjavila pastierke na ostrovčeku Zečevo, v srdci Ninského biskupstva. Mnohé svedectvá tohto zjavenia primäli biskupa Jurja Divnića da v deň zjavenia založí sviatok Panny Márie zo Zečeva, ktorý sa v okolí Nina slávi dodnes.

 

Rokovo

Miesto: Virovitica   Termín: 05.08. – 16.08.2014

Svätý Roko je patrónom mesta Virovitice. Preto sa niet čo čudovať, že sa obyvatelia rozhodli v deň svätého Roka sláviť aj deň svojho mesta, pričom toto niekoľkodenné podujatie nazvali Rokovo. Pôvodne náboženský sviatok s trhmi je dnes obohatený aj zábavnými podujatiami a športovými súťažami.

 

Púť na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie

Miesto: Erdut   Termín: 14.08. – 15.08.2014

Tisíce veriacich v deň Nanebovstúpenia Panny Márie odchádza na púť na mariánske svätisko Osječko-baranjskej župy. V posledných rokoch toto pútnické miesto prežíva renesanciu vo svojej 400-ročnej histórii vďaka výstavbe nového Kostola Navštívenia Panny Márie, ktorý je ešte veľkolepejší než pôvodný.

 

Púť na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie, Sinj

Púť na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie, Sinj

Púť na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie

Miesto: Starigrad – Paklenica   Termín: 15.08.2014

Veľkolepý ambient Velebita a bezprostredný dotyk s prírodou všetkým veriacim na tejto púti poskytuje duchovné bohatstvo, ktoré je ťažko opísať. Počas púte veriaci kráčajú ku Kostolíku Matky Božej, umiestnenom na Velikom Rujne a vracajú sa späť do Starigradu, kde ich čaká veselá slávnosť.

 

Púť na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie

Miesto: Rijeka (pevnosť Trsat)   Termín: 15.08.2014

V roku 1291 trsatskí drevorubači v lese spozorovali domček, ktorý tu predtým nebol. Miestny farár Jurjević im vysvetlil, že je to nazaretský domček Blahoslavenej Panny Márie, ktorý anjeli zo strachu pred Turkami preniesli na Trsat, kým ho neodnesú do Loreta. Na mieste zjavenia domčeka dal knieža Marko Frankopan vystavať františkánsky kláštor a dnes sa tu nachádza známe mariánske pútnické miesto.

 

Púť na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie

Miesto: Sinj   Termín: 15.08.2014

Tisíce veriacich sa každoročne na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie stretáva v Sinji, kde sa nachádza najväčšie mariánske pútnické miesto – svätisko Panny Márie Sinjskej. Veriaci z Dalmácie hodinami kráčajú zo svojich domovov do Sinja, aby sa zúčastnili celonočného bdenia, rannej omše a procesie po uliciach mesta.

 

Sviatok sv. Marka Križevčana

Miesto: Križevci   Termín: 07.09.2014

Tretí chorvátsky svätec, rodom z miesta Križevci, pravým menom Marko Krizin, vyštudoval teológiu a neskôr pobýval v Ríme. Počas 30-ročnej vojny bol v Košiciach uväznený a mučený spolu s Melchiorom Grodzieckim a Istvánom Pongráczom (Košickí mučeníci). Kanonizovaný v roku 1995, je patrónom mesta Križevci, ktoré každý rok oslavuje jeho sviatok.

 

Sviatok sv. Marka Križevčana, Križevci

Sviatok sv. Marka Križevčana, Križevci