Diaľnice v Chorvátsku

Diaľnice v Chorvátsku sú označené písmenom A (chorv. autoceste). V súčasnosti v Chorvátsku existuje 13 diaľničných úsekov s označením A1 až A13. Ide o nasledovné úseky:

 •   A1 – Diaľnica: Zagreb (Lučko) – Split – Dubrovník
 •   A2 – Diaľnica: Macelj (hraničný priechod so Slovinskom) – Zagreb (Jankomir)
 •   A3 – Diaľnica: Bregana (hraničný priechod so Slovinskom) – Zagreb – Lipovac (hraničný priechod so Srbskom)
 •   A4 – Diaľnica: Goričan (hraničný priechod s Maďarskom) – Zagreb (Ivanja Reka)
 •   A5 – Diaľnica: Branjin Vrh (hraničný priechod s Maďarskom) – Svilaj (hraničný priechod s Bosnou a Hercegovinou)
 •   A6 – Diaľnica: Bosiljevo – Rijeka (Orehovica)
 •   A7 – Diaľnica: Rupa (hraničný priechod so Slovinskom) – Rijeka – Žuta Lokva
 •   A8 – Diaľnica: Kanfanar – Matulji
 •   A9 – Diaľnica: Kaštel (hraničný priechod so Slovinskom) – Umag – Pula
 • A10 – Diaľnica: Ploče – Metković (v blízkosti hraničného priechodu Nova Sela – Bijača s Bosnou a Hercegovinou)
 • A11 – Diaľnica: Zagreb (Jakuševec) – Sisak
 • A12 – Diaľnica: Sveta Helena – Gola (hraničný priechod s Maďarskom)
 • A13 – Diaľnica: Vrbovec – Terezino Polje (hraničný priechod s Maďarskom)

Celková sieť chorvátskych diaľnic a rýchlostných ciest s poplatkom je dlhá 1288,5 km. Niektoré diaľničné úseky sú kompletne dokončené, kým iné sú stále vo výstavbe a v prevádzke sú len čiastočne. Aktuálny stav výstavby diaľnic je zobrazený na nasledovnej mape:

Mapa diaľnic v Chorvátsku

Mapa diaľnic v Chorvátsku

V Chorvátsku sa nevyužíva systém diaľničných známok platných pre určité obdobie, ale jednotlivé diaľničné úseky sú spoplatňované na mýtniciach, kde sa registruje začiatočný a konečný bod využitej diaľnice, na základe ktorých sa vyúčtuje mýto. Mýto je možné uhradiť:

 • v hotovosti v chorvátskej národnej valute (HRK – chorvátska kuna), EUR, USD a CHF,
 • kreditnými kartami VISA, Master Card, Maestro, Diners Card, American Express, INA karta,
 • predplatenými (smart) kartami ARZ smart card, AZM smart card a Bina-Istra card
 • smart kartou vydanou invalidným osobám, ktoré majú právo na bezplatné využívanie diaľnic,
 • doplatkom mýta prostredníctvom sms alebo web portálu,
 • na diaľničných úsekoch v správe koncesionárov HAC, ARZ, Bina – Istra sa využíva aj elektronický systém účtovania mýta (ENC), pri ktorom je nutné inštalovanie ENC aparátu do auta, aby monitorovací systém zachytil signál vysielaný z auta a zaevidoval mýto. Mýto hradí majiteľ vozidla raz mesačne na základe zaslanej faktúry alebo sa mu odpočíta z vopred plateného účtu.

Cenník mýta za diaľnice môžete nájsť na nasledovných linkoch:

Chorvátske diaľnice sú v správe štyroch koncesionárskych spoločností – Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC), Autocesta Rijeka – Zagreb d.o.o. (ARZ), Bina Istra d.d. a Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. (AZM), ktoré sa starajú o ich údržbu. Viac informácií o chorvátskych diaľniciach môžete nájsť na stránkach Chorvátskeho združenia koncesionárov diaľnic s poplatkom (HUKA), na stránkach jednotlivých koncesionárov ako aj na stránkach Chorvátskeho autoklubu (HAK):